Skip links

ENA i 4 steg: ENA i 4 steg:

Who. How. Why. Hi.

Få VROOM-VROOM På din marknadsföring. Scrolla ned & läs! ↓

Who

Vi grundade Sveriges första oberoende mediebyrå och har sedan dess grenat ut till en teknisk mediebyrå med specifik kompetens inom hela värdekedjan med närvaro i Sverige, Singapore samt Portugal. Vi kombinerar medieplanering, produktion, content-distribution, design, artistiska talanger samt peak teknologiska lösningar till våra klienter. Samtliga av våra lösningar är skalbara, transparenta och vinklade mot samarbete snarare än konkurrens mot ex in-house. Det är med stolthet och nyfikenhet vi idag hjälper en rad olika klienter inom en mängd olika sektorer  med digitala transformationer och varumärkesförflyttningar; från enmansföretag & "Mom & Pop"-butiker till Enterprise-level. Välkommen, du också, till ENA. Säg hi!

How

Då gränserna för vad som är tekniskt möjligt växer exponentiellt, kan det kännas nedslående och stressande för SMB's att inse att nå horisonten ofta är både en teknisk och inte minst ekonomisk omöjlighet. Det är därför vi lägger ned stor möda med att anpassa vårt erbjudande så att den alltid blir så tekniskt avancerade som möjligt varje enskild klient, samtidigt som lösningarna är skalbara i framtiden. Vi har inga klara priser eller paket, istället använder vi vårt hantverk till att skräddarsy unika lösningar baserade på grundliga audits, marknadsanalyser och konkurrensanalys. Efter det sammanfogar vi de olika beståndsdelarna i en tydlig och sammanhängande "Going Forward"-offert. På det sättet får man som presumtiv klient en skräddarsydd lösning helt baserad på behov, budget och framtida utmaningar, hellre än vad en konsultfirma önskar fakturera. Läs mer nedan om vår audit-process.

01

Personlig Audit

Vi startar med ett discovery-möte där vi kartlägger era nuvarande och framtida behov för att lycks med den digitala transformationen. Vi har så många uppföljningsmöten som processen kräver och bokar även upp möten med specialister hos våra respektive samarbetspartners för att få samtliga förslag verifierade av tredje part.

02

Skräddarsydd lösning & Offert

Vi presenterar det skräddarsydda paketet som är "all inclusive". Offerten är slutgiltig, utan dolda kostnader, eller andra shady prisavtal. WYSIWYG.

03

Deploymentfas

Vi börjar med att rulla ut de olika beståndsdelarna löpande. Våra klienter har tillgång till en dedikerad Success Manager från ENA som håller koll på allting, komplett med schemalagda checkup-möten för att säkerställa att tidsplanen följs.

04

Utvärdering och optimering

Efter en på förhand bestämd tidsperiod har vi ett  längre uppföljningsmöte där vi går igenom + och minus. Vi kommer till bordet med prestigelöshet samt både empiri och data att analysera. Baserat från detta möte har i ett uppföljningsmöte där enda agendan är hur vi kan pusha framstegen ytterligare. Varenda förslag vi tar med oss är kvalitetssäkrat från tredjepart baserad på den data från det tidigare mötet.

Why

Vi är en ärlig transparent och oberoende teknisk mediebyrå. Vi distribuerar våra klienters marknadsföring där vi kan maxa ROI-en, inte där vi får högst kickback eller kan ficka mest (Som är standard i vår bransch) - vi tar nämligen ingen kickback. Post Covid har stora flashiga kontor redan hunnit bli fornlämningar. Genom att hålla ned overhead till absoluta minimum och istället verka i dynamiska kompetensnätverk och fokusera på ständig intern kompetensutveckling, kan vi leverera peak tekniska lösningar till en oslagbar nivå av uteffekt/investerad krona. Genom synergieffekter från våra kontor runt om i världen kan vi erbjuda upp till 18h/dygn i beläggning för back office och genom globala nätverk kan erbjuda personal med följande modersmål: Svenska, Engelska, Tyska & Mandarin.

: Vi skapar varumärkesförflyttningar, digitala upplevelser, marknadsföring med en ROI som gör dig knäsvag, samt digitala plattformar som möter våra klienters behov och genererar CA$H IN (Och som av en händelse också råkar se helt fantastiska ut).

Hi

DÄCKKICKARE VÄLKOMNAS

Sugen på att kika under huven och se hur vi kan fixa till din närvaro? Well, släng iväg en förfrågan och se oss sätta plattan i mattan!

↓ Fyll i! GO GO GO! ↓